Musikjuridik (Paperback)

Musikjuridik Cover Image
$18.00
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Musikjuridik handlar om upphovsr tt och musik. Den redog r i huvuddrag f r det upphovsr ttsliga regelsystemet, f r vad som menas med olika upphovsr ttsliga begrepp och f r de r ttigheter och det skydd som enligt lag garanteras r ttighetshavarna. Musikjuridik belyser ocks olika upphovsr ttsliga fr gest llningar som upphovsm n (komposit rer/l tskrivare, f rfattare, bearbetare) och ut vande konstn rer (artister, musiker,'s ngare) kan st llas inf r, n r det g ller anv ndning av deras verk och prestationer. Det's kallade popul rmusikaliska omr det har satts i fokus. I en omfattande musikjuridisk ordlista fr n A till f rklaras omkring 200 specialuttryck och termer p upphovsr ttsomr det. Det kr vs inga juridiska f rkunskaper f r att kunna ta del av bokens inneh ll. Henrik Stannow har tidigare under m nga r varit Stims chefsjurist samt r dgivare i juridiska fr gor t bland annat SKAP (Sveriges komposit rer och textf rfattare), FST (F reningen Svenska Tons ttare), Musikf rl ggarna och Musikerf rbundet. Han har sj lv, och ven i samarbete med andra f rfattare, publicerat ett antal skrifter inom det aktuella r ttsomr det.
Product Details
ISBN: 9789170401213
ISBN-10: 9170401217
Publisher: Ckm Forlag
Publication Date: March 28th, 2014
Pages: 268
Language: Swedish