Håndbog til statsorganerne (Paperback)

Håndbog til statsorganerne Cover Image
$20.50
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Det er med h ndbog til statsorganerne fors gt at give et overblik over faget statsorganerne. H ndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget statsorganerne. H ndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for statsorganerne. H ndbogen kan med fordel benyttes som hj lpemiddel til opgavel sning og eksamensl sning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor. H ndbogen indeholder: Introduktion Regeringen Folketinget Lovgivende funktion Den lovgivende magt Den ud vende magt Lovgivningsproceduren Domstolen Den d mmende magt Magtadskillelsesl ren Overbliksark OBS: Vi g r opm rksomme p at h ndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er h ndbogen ikke udt mmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til form l at give et godt overblik over pensum og hj lpe den studerende med at f en grundl ggende forst else for faget.
Product Details
ISBN: 9788743027331
ISBN-10: 8743027334
Publisher: Books on Demand
Publication Date: August 5th, 2020
Pages: 24
Language: Danish